Đích Thủy

 • Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

  Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

  Trần Mục vượt qua đến Vạn Tượng đại lục, đánh dấu thu hoạch được Bá Đạo Kiếm Thể, mở ra tân thủ lễ bao, lại là trương hôn ước, phát động từ hôn còn có thể thu hoạch được Tiên đan!Từ hôn? Đời này đều khó có khả năng từ hôn! Vị hôn thê tiên nhan tuyệt thế, vẫn là Kiếm Thánh, nói chuyện lại dễ nghe như vậy, ta siêu thích nàng!
  • Huyền Huyễn
  • 321 chương
  • 453.6K
  • 2.0K