Thiên Cấm Sát

 • Đêm Tân Hôn: Ta Bị Long Nữ Cưỡng Hiếp

  Đêm Tân Hôn: Ta Bị Long Nữ Cưỡng Hiếp

  Sau khi trùng sinh, bách gả cho một con rồng, vẫn là một đầu Mẫu Bạo Long.Đối mặt sắp bắt đầu bạo lực gia đình sinh hoạt, Giang Tiểu Bạch rất là tuyệt vọng.Trọng sinh ta không có tuyển, nhưng muốn xuống gả táo bạo Long Nữ, ta lựa chọn làm người tốt!"Keng! Cảm nhận được túc chủ chân thành triệu hoán, thần cấp lựa chọn hệ thống đã kích hoạt.""Lựa chọn một: Đáp ứng nàng, khen thưởng Long Tinh Hổ Cốt Đan.""Lựa chọn hai: Cự tuyệt nàng, khen thưởng Bán Thần cấp tu vi.""Lựa chọn ba: Cường thế đỗi nàng, khen thưởng Tiên Thiên Đạo Thể, Thần cấp công pháp.""Đáp ứng. . . Vẫn là cự tuyệt?"Trang bức :v
  • Huyền Huyễn
  • 416 chương
  • 30.6K
  • 43