Chiến Thần Lai Liễu

 • Trong Cơ Thể Mở Mang Hỗn Độn Hải: Ta Thành Nuôi Côn Thành Tựu Giả

  Trong Cơ Thể Mở Mang Hỗn Độn Hải: Ta Thành Nuôi Côn Thành Tựu Giả

  « B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Trong cơ thể mở mang một mảnh hải: Ta thành nuôi côn thành tựu giả »Giới thiệu vắn tắt:Mang theo một viên Sơn Hải châu, Tô Tín xuyên việt đến rồi lấy Ngự Thú Sư vi tôn thế giới.Mỗi cá nhân đều có thể mở mang thuộc về mình ngự thú không gian, khế ước ngự thú, trở thành trong thiên địa cường giả.Dựa vào Sơn Hải châu, có núi non sông biển, Tô Tín bắt đầu mở ra một mảnh hải.Mà hắn phát hiện, chính mình ngự thú không gian cũng không có đơn giản như vậy.Bất luận cái gì khế ước ngự thú tại hắn ngự thú bên trong không gian dĩ nhiên có thể thu được tự thích ứng tiến hóa.Cứ Xỉ Sa con non —— Hư Côn —— Thôn Thiên Côn —— Côn Bằng!Linh Hồ —— Cửu Vĩ Linh Hồ —— Thiên Hồ —— Thanh Khâu Hồ Đế!Võ Đấu Tiểu Tử —— Cự Lực Thần —— Thần La Tướng —— chiến thần Hình Thiên!(Sơn Hải Châu giúp ngự thú tiến hóa, dần dần hướng đến yêu thú trong sơn hải kinh nhé, mn đừng nhầm lẫn với hồng hoang, nhiều thứ cùng tên, như hình thiên, nữ oa... nhưng ko phải vu tộc với thánh nhân đâu.)Mà Tô Tín xem cùng với chính mình nhận ba con Cứ Xỉ Sa con non liên tiếp tiến hóa thành Quân Chủ cấp ngự thú Vân Côn, Hư Côn cùng Cốt Côn, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ."Đây là để cho ta thành nuôi côn thành tựu giả ?"Ngự thú đẳng cấp chia làm Giác Tỉnh cấp, Siêu Phàm cấp, Thống Lĩnh cấp, Lĩnh Chủ cấp, Bá Chủ cấp, Quân Chủ cấp, Đế Vương cấp, Đồ Đằng cấp cùng Thần Thoại cấpNgự thú thiên phú chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, đỉnh cấp, Thần cấp!CẦU HOA TƯƠI, CẦU BUFF KẸO. (づ ̄3 ̄)づ╭❤~
  • Huyền Huyễn
  • 362 chương
  • 162.8K
  • 432