Giải Cứu Khương Thông Toán

 • Hồng Hoang Chi Bắt Đầu Trấn Sát Người Xuyên Việt

  Hồng Hoang Chi Bắt Đầu Trấn Sát Người Xuyên Việt

  Hồng Hoang thế giới, Thông Thiên chụp chết một tên đoạt xá chính mình người xuyên việt, đạt được sở hữu ký ức cùng hệ thống.Tử Tiêu Cung bên ngoài.Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Em ta, cái này Phong Thần Bảng, vẫn là ngươi Tiệt giáo đệ tử điền vào chỗ trống vì nghi."Tây Phương Nhị Thánh: "Việc này cùng ta phía tây vô duyên, nhưng ta cảm thấy Thông Thiên Thánh Nhân tọa hạ xác thực phù hợp."Thông Thiên Giáo Chủ cười lạnh."Hệ thống, giết cho ta!"
  • Đồng Nhân
  • 978 chương
  • 34.0K
  • 14