Bạch Thủ Bất Tương Ly

 • Võng Du: Ta Có Thể Cướp Bóc Thuộc Tính

  Võng Du: Ta Có Thể Cướp Bóc Thuộc Tính

  Hắn trở lại trò chơi Open Beta ngày thứ hai, thu hoạch được cướp bóc thuộc tính thiên phú nghịch thiên kỹ năng! Thuộc tính? Cướp bóc! Boss cực phẩm kỹ năng? Cướp bóc! Giảm ích hiệu quả? Lướt. . . Cướp bóc, lại gây cho ngốc bảo bối nhóm! Lại nhìn Lăng Phong như thế nào quậy tung 【 Thần chỉ 】 con đường; như thế nào cải biến đã từng tất cả tiếc nuối! Trọng sinh trở về, 【 Thần chỉ 】 là Vương!
  • Võng Du
  • 982 chương
  • 187.2K
  • 16