Đế Bá
 • 4762
  Chương
 • 7
  Chương/tuần
 • 5.6M
  Lượt đọc
 • 4039
  Cất giữ
4.7/5(117 đánh giá)