Đế Bá
 • 4895
  Chương
 • 7
  Chương/tuần
 • 8.0M
  Lượt đọc
 • 4532
  Cất giữ
4.55/5(133 đánh giá)