Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện
 • 1304
  Chương
 • 28
  Chương/tuần
 • 1.5M
  Lượt đọc
 • 1230
  Cất giữ
4.93/5 (88 đánh giá)