Hắc Ám Ảnh Đế
 • 1872
  Chương
 • 3.1M
  Chữ
 • 26.2K
  Lượt đọc
 • 172
  Cất giữ
4.5/5(2 đánh giá)