Long Huyết Vũ Đế
 • 5373
  Chương
 • 14.6M
  Chữ
 • 147.7K
  Lượt đọc
 • 152
  Cất giữ
4.72/5(4 đánh giá)