Nguyền Rủa Chi Long
 • 1948
  Chương
 • 9
  Chương/tuần
 • 18.3K
  Lượt đọc
 • 266
  Cất giữ
4.77/5(3 đánh giá)