Pokemon Chưởng Môn Nhân
 • 973
  Chương
 • 10
  Chương/tuần
 • 105.4K
  Lượt đọc
 • 354
  Cất giữ
4.98/5 (31 đánh giá)