Trọng Sinh Tối Cường Tinh Đế
 • 1441
  Chương
 • 22
  Chương/tuần
 • 246.4K
  Lượt đọc
 • 139
  Cất giữ
4.11/5 (3 đánh giá)