Từ Hokage Bắt Đầu Chưởng Khống Thời Gian
 • 1.8M
  Chữ
 • 706
  Chương
 • 40.9K
  Lượt đọc
 • 152
  Cất giữ
4.76/5 (3 đánh giá)