Vũ Luyện Điên Phong
 • 5942
  Chương
 • 7
  Chương/tuần
 • 4.7M
  Lượt đọc
 • 3585
  Cất giữ
4.84/5(150 đánh giá)