Vũ Luyện Điên Phong
 • 5617
  Chương
 • 11
  Chương/tuần
 • 3.5M
  Lượt đọc
 • 1515
  Cất giữ
4.87/5 (69 đánh giá)